DIKTADURA BURGESAREN MENPERATZE-FORMEN INGURUAN (DEMOKRATIKOA ETA FAXISTA)   3 comments


oligarquia

 

Duela zenbait hilabete diktadura burgesaren menperatze-formen inguruko (demokratikoa eta faxista) azterketa plazaratu genuen. Dirudienez hemendik ateratako ondorioak oso garbi gelditu ez zirenez, beste azterketa sakonagoa aterako dugu, marxismo-leninismoaren teoria zientifiko-politikoaren argitara proletalgoak bere askapenerako jarraitu beharreko ildoan laguntza eskaintzeko asmoz.

 

Hasteko argi izan behar da hala molde demokratikoan nola faxistan, diktadura burgesa Kapitalaren klase-nagusitasuna bermatzeko eta langileria zapaltzeko egitura politiko eta militarra dela, Estatu burgesean gorpuzten dena. Honela, honek eragindako errepresioa, militarizazioa, gizarte-kontrola, eskubideen murriztea… areagotzen joango dira inperialismoaren endekatzea eta kontraesanak areagotzen diren heinean, bere menperatze forma edozein izanda ere.

“Estatu burgesek era askotariko formak dituzte, baina beren muina bera da: Estatu guzti hauek, bere forma edozein izanda ere, azken finean, era saihestezinean burgesiaren diktadura dira.”

El Estado y la Revolución (euskaratua) – V.I. Lenin

“Inperialismoa kapital finantzariaren eta monopolioen garaia da, leku guztietan menperatze-, eta ez askatasun-, joera dakartenak. Joera horren emaitza erreakzioa da guztiz…”

El imperialismo, fase superior del capitalismo (euskaratua) – V.I. Lenin

 

 

Beraz, menperatze-forma hauek honela bereizten dira:

Demokrazia-burgesa, Estatu burgesa bloke zapaltzailea osatzen duten geruza burges guztiez politikoki kudeatua izan daitekeenean da, herri langilearen alienazioan oinarritzen delarik hauek jasotzen duten sostengua, beren arteko tirabirak konpontzeko. Alienazio hau Kapitalak ekoizpen baliabideen jabetza izatean eta bere klase-diktadura indartzeko propaganda-bideen erabileran oinarritzen da.

“Klase zapaldua –proletalgoa gure kasuan- berau askatzeko heldua ez dagon arte, bere gehiengoak egungo ordena soziala posible bakar gisa onartzen du, eta politikoki klase kapitalistaren isatsa osatzen du, bere ezker-muturra. (…)Sufragio unibertsala, era honetan, behargin klasearen heldutasunaren adierazlea da. Ezin du eta ez da inoiz gehiagora iritsiko egungo gauzen egoeran, baina hau nahikoa da.”

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (euskaratua) – F. Engels

Honek ez du inondik inora errepresioaren erabilera zokoratzen, Estatu burgesak arazorik gabe erabiliko duena herri langilearen gaineko alienazioan eta bloke zapaltzaileko egonkortasunean eragiten ez duen bitartean, hala bere mugen barnean nola kanpoan.

Hala ere, oso ezberdina da parlamentuen egitekoa kapitalismoaren garai pre-monopolistan, monopolista(inperialista)rekin alderatuta.

Kapitalismoaren garatze gorakorreko garaian, garai pre-monopolistan, alderdi burgesak burgesia beraren talde ezberdinen adierazpenak ziren, Estatu burgeseko gobernua lortuta beren onurarako ildo politikoa eta aldaketa administratiboak ezarriko zutenak (hau da botere-banaketaren funtsa). Hasieran hauteskunde hauek sufragio zentsitario bidez egiten ziren (soilik diru-sarrera maila jakin bat baina altuagoa zuten gizonek bozka zezaketen), eta proletalgoaren borrokak urte askoren buruan sufragio unibertsala lortu zuen.

“Burgesiaren menperatzea antolatzen zen instituzio estatalek, behargin klaseari instituzio bera hauen aurka borrokatzeko aukera berriak eskaintzen zizkiotela ikusi zen. (…)Eta honela eman zen burgesiak eta Gobernuak behargin-alderdiaren jokabide legalari jokabide ilegalari baino askoz beldur gehiago izatea,(…)”

Introducción a las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 (euskaratua) – F. Engels

Baina, kapitalismoa bere fase inperialistara igarotzerakoan (Kapital finantzaria Kapital industrialaren jabe izatera pasatzen denean, hau da, bankuak ekoizpen prozesu osoaren jabe bihurtzen direnean, Kapital monopolista emanez), Estatu burgesaren burokrazia eta militarizazioa ikaragarri hazi ziren. Kapital monopolistak botere politikoa eskuratu zuen, bloke zapaltzaileko gainontzeko burgesia ez-monopolistaren geruzak azpiratuz. Aldi berean, langile aristokraziaren handitzeak bloke zapaltzailean sartu eta bere ideologia sozialdemokrata burgesia inperialistaren ezkerreko eskua bilakatzea ekarri zuen. Estatuko kapitalismo monopolista bidez gizarte burgeseko alor guztietan sartu eta agintzen du, aipatzekoak izanda epaileak, konstituzioetatik gaineko goi-karguko burokratak. Parlamentuen legegintza-ahalmen erreala ikaragarri murriztu zen honen ondorioz.

Beraz, demokrazia-burgesaren fase gorenaz hitz egin daiteke, kapitalismoarenarekin batera doana.

Hau da burgesia inperialistaren menperatze forma gogokoena, eremu burgeseko kontraesanak nolabait lasaitzen direlako faxismoarekin alderatuta, eta geruza zapaltzaile guztiek bat egiten dutelako behargin klasea zapaltzerako eta ordena burgesa zaintzeko orduan.

 

Faxismoa, Kapital monopolistak, krisi politikoaren ondorioz, Estatu burgesaren kudeaketan bloke zapaltzaileko gainontzeko geruza guztiak baztertzen dituenean da, bere erabateko kontrol politikoa ezarriz.

Menperatze-forma honetan ikara eta indarra dira herri langilea ordena burgesa onar dezan erabiltzen den funtsezko tresna.

Krisi politikoa, orokorrean herri langilearen gain bloke zapaltzaileak duen zilegitasuna galdu eta batez ere, langileriak kapitalismoaren aurka aurrera eramandako klase borroka kontzienteagatik ematen da. Honengatik gehienetan sarraski krudelekin batera ematen da, honetarako bere interesak zaintzen dituzten ideologia txobinistetaz baliaturik, gehienbat burgesia-ttipian (baina baita ere lunpenproletalgoan eta behargin klasearen ale atzeratuenetan) oinarrituz, hau da, masa-mugimendu atzerakoi bat erabiliz. Ideologia hauek kutsu korporatibista dute, Kapital monopolistaren nahia gizarte osoaren nahia gisa saltzen dutenak.

Ordena burgesa zaintzeko “azken orduko balaztada” gisa izendatu daiteke.

“Faxismoa boterean, kapital finantzariaren ale atzerakoienen, txobinistenen eta inperialistenen diktadura ikaratzaile irekia (…) da. (…)Faxismoaren igoera boterera ez da gobernu burges baten aldaketa soila, baizik eta burgesiaren klase-menperatzearen estatu-forma baten ordezkatzea – demokrazia-burgesa – beste batengatik, diktadura ikaratzaile irekiarengatik.”

La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo (euskaratua) – G. Dimitrov

 

Diktadura burgesaren bi menderatze-forma hauen arteko harremana, garai jakin bateko gizarte klasistako fenomenoa izanik, ezin da erabateko aurkakotasunekoa izan. Badira hauen arteko mailak, bai norabide batean zein bestean. Ikus daitekeenez, diktadura kapitalistaren menperatze-forma batetik bestera igarotzera beti du helburu oligarkiaren (Kapital monopolista herrialde garatuetan, bloke inperialistako burgesia hegemonikoa neokolonietan) boterea mantentzea. Lortzen duen ala ez, beste klaseen egoera, proletalgoaren antolakuntza, gainontzeko bloke inperialisten babesa/aurkaritza, aurrera eramandako politika eta abar. erabakiko dute. Beraz erabaki politikoa da, egungo garai inperialistako parametroetan kokatzen dena, jauzi kualitatiboen beharra ez duena.

 

 

Jarraian, mugimendu komunistaren baitan sartutako ideologia burgesak auzi zehatz honetan sortutako idealizazio eta desitxuratze ohikoenak ezeztatzen joango gara, Iraultza Sozialistaren aldeko borrokan eragin kaltegarria dutenak, proletalgoak fenomeno historiko-sozialak ulertzeko eta klase borrokan era onuragarrian eragin ahal izateko beharrezkoa duen Sozialismo Zientifikoa aizuntzen dutenak. Batez ere, egungo espainiar Estatu burgesa faxista gisa izendatzera eramaten duen ikuspegi okerra salatuko dugu, eta honetara iristeko arrazonamendu osoa.

 

Ideologia burgesak zabaldutako topiko ohikoena Estatu bat faxista izatea ala ez, eragiten duen errepresio-mailaren araberakoa dela da, langileriaren baitan “demokrazia puruaren” ideia zabalduz, Estatu burgesa errepresiorako egitura klasista ez balitz bezala. Honela “demokrazian” klase sozial guztien ekintza politikoa baimendua eta eskubideak errespetatuak direnaren ideia zabaltzen dute, hau soilik burgesiaren bloke zapaltzailera mugatzen dela ikusi gabe (eta fase inperialistan Estatu burgesari gorpuzkera ematen dion Kapital monopolistak zehaztutako mugen barnean). Hots, proletalgoak ezingo du inoiz bere egitasmo burujabe eta askatzailea aurrera eraman diktadura burgesaren errepresioa jasan gabe, behargin kontzienteak odoletan itotzea eta herriak ikararen bidez menperatzea burgesiak errespetatzen duen lege bakarra baita.

Aztertuko ditugu kapitalismoaren fase gorakorreko (pre-monopolista) hainbat demokrazia-burgesek eragindako errepresio jazoerak:

Frantziako kasuan, ezin ahaztu daiteke communards-en aurkako errepresioa basatia frantziar armada Paris-en indarrez sartu ostean. 30 mila gizaki (gizon, emakume eta haur) izan ziren fusilatuak, eta 40 mila kolonietako behartutako lan-eremuetara bidaliak.

Alemanian, oso aipatzekoa da 1878an orduan behargin-alderdia zen Alderdi sozialdemokratak ilegalizazioa pairatzea (nahiz eta Estatu burgesak 11 urte geroago birlegalizatu behar izatea).

Ingalaterraren kasuan kolonietako sarraskiak ditugu boers-en, zulu-en, indiarren… aurka. Honetaz gain behargin mugimenduaren manifestaldien aurkako suzko armen erabilera daukagu. Eta batez ere, erabaki politikoen ondorioz aurrera eramandako irlandar genozidioa, gosearen ondorioz milioi bat gizaki hilko zirelarik.

Amerikako Estatu Batuetan, errepublika burgesaren forma modernoarekin batera esklabutzaren izate normalizatua dugu, hala nola bertako iparramerikarren giltzapetze eta garbitzea. Behargin mugimenduaren eta sindikalisten aurkako errepresioa ere eguneroko gauza zen, aipatzekoa delarik maiatzaren lehena nazioarteko langileen eguna bihurtu zuen Chicago-ko grebaren aurkakoa.

Espainiaren kasuan, nahiz eta feudalismoaren eragina handia izan, XIX. mendean zehar burgesiak bere menperatzea ezarri zuen. Periodo honetan, Kuba-ko biztanleria kontzentrazio-esparru erraldoietan banatzea dugu, euskal lurraldeetara ejertzitoa bidaltzea beren agintea oztopatzen zuten foruak ezabatzeko (gehienbat lurpeko mineralak atera ahal izateko) eta anarkisten aurkako errepresio gupidagabea, beste askoren artean.

Aipatzekoa da emakumeentzako boto eskubidea demokrazia-burges gehienetan ez zela onartu fase inperialistan sartu izan arte.

Ezin daiteke esan fase inperialistako demokrazia-burgesen errepresio kantitatea motz geratzen denik:

Frantzian, kapitalismo monopolista gailendu zenetik, baditugu I. Gerrate inter-inperialistan parte hartu izana (arma kimikoak erabiltzera ere iritsirik) eta espainiar Errepublika burgesari laguntza emateari errefusa kolpe faxista jasan zuenean. Vichy gobernu faxista amaitu ondoren, beren aginte-eremupeko kolonietan sarraskiak egin zituen, aipatzekoak dira Indotxina eta Aljeria (hauen aurkako errepresioa Paris-en ere ematen zelarik). Orduan ere OAS talde kontra-iraultzaileak sortu zituen, “eskola frantseseko” hiltzaileak. Egun Afrikan dago armadarekin sartua monopolio frantziarren interesak defendatzen, eta Turkia bezalako Estatuekin kolaboratzen du militante kurduak erailtzeko orduan. 1944 urtera arte emakumeek ezin izan zuten bozkatu.

Alemanian, I. Gerrate inter-inperialistaren osteko Weimar-ko errepublikan, espartakisten iraultza gorrien saiakeren aurka armada erregularra bidaltzeaz gain (behargin mugimenduaren beste agerraldietan bezalaxe), Estatu burgesak freikorps talde paramilitarrak sortu zituen (gerora nazien SAren hezurdura osatuko zutenak). Hauek komunisten aurkako errepresioan erabili ziren, sozialdemokratak gobernuan zirelarik:

“Atxilotuak, hots, Estatuaren botereak bere zaintzan hartutako jendea, ofizial eta kapitalistengatik zigorgabeki erail ahal izana, herrialdea sozialpatriotek gobernatuta, gauza hori posible izan den errepublika demokratikoa burgesiaren diktadura dela agerian ipintzen du. Karl Liebknecht eta Rosa Luxemburg-en erailketaren aurrean sumindura agertzen duen jendeak, baina egi hau ulertzen ez duenak, bai argi gutxikoak direla edo bai beren hipokresia agerian uzten dute. Askatasuna munduko errepublika libre eta aurreratuenetako batean, errepublika alemaniarrean, atxilotutako proletalgoaren buruak zigorgabeki erailtzeko askatasuna da. Eta ezin da beste era batean izan kapitalismoa mantentzen den bitartean demokraziaren garapenak ez baitu klase borroka kamusten, baizik eta zorrozten du, gerraren eta emaitza eta eraginen eta beren ondorioei jarraiki asaldura puntura iritsi dena.”

Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado (euskaratua)– V.I. Lenin

III Reich-a garaitua izan ondoren, kapitalismo inperialistapeko Alemanian behargin mugimenduaren aurkako errepresioa areagotzen joan zen, hainbat gazte RAF osatzera bultzatu zuena, hauek ere zigor latzak jasanez Estatu burgesaren partez. KPD ilegalizatua izan zen bigarrenez 1956an. Eta ezin da ahaztu Jugoslaviako gerran finantzatutako eta armatutako hiltzaile fanatikoak, gero NATO barnean herrialde honen gaineko bonbardaketetan parte hartuz.

Espainiako II. Errepublika burgesaren kasuan, baten batek “Herri-errepublika” deitzerainoko idealizazioak egin arren, bere klase izaera errepresioaren bidez behin baino gehiagotan erakutsi zuen (nahiz eta kapitalismo monopolista ez egon garatua guztiz, nazioarteko ekonomia kontuan izanda hemen kokatu dugu). 1931an Sevillako greba batean setio-egoera ezarri eta kanoien bidez komunistak biltzen ziren etxea bonbardatu zuen. 1932an iraultzaile izatearen delituagatik 72 behargin Gineara bidali zituen. 1934n, Asturies eta Kataluniako altxamendu iraultzaileen aurka armada bidali eta 2 mila langile hil zituen, 30 mila atxilotuz baita ere.

Italian diktadura faxista ondoren aipagarria da Brigate Rosse-ren aurkako errepresioa (Genova-ko lau militante desarmatuen erailtzea, kasu), ultraeskuindarrak eta Gladio (NATOren zerbitzu sekretuak) erabiltzera iritsirik. Egun, Alderdi politiko-militarraren ALDEKO preso politikoak aipatu daitezke, inolako atentaturik egin gabe espetxean daudenak.

Erresuma Batua, orain arte menperatze-forma faxista erabili ez duen Estatu burgesa, zerrenda ona du baita ere: Txinako boxer-en matxinadaren aurkako errepresioa armada-buru izatea, 1. Gerrate inter-inperialista, sobietar batasun jaioberriaren aurkako erasoa kontra-iraultzaile zurien laguntzan, naziei finantziazioa monopolista eta aristokrata ingelesen partez, Munich Paktua, Tito komunista-hiltzaileari babesa (hau beren meneko lekaioa izanda), Israel proiektu sionistari eta palestinar genozidioari babesa (bai politikoki NBEn bai militarki eta finantzarioki), Apartheidari babesa. Ezin ahaztu daiteke irlandar errepublikarren aurkako errepresio basatia, torturak, salbuespen egoerak, hiltzaile-talde orangisten erabilera, militarrak zibilen aurka bidaltzea, epaiketa-fartsak, IRAkideen aurkako fusilamendu a-legalak… Egun AEBrekin batera bloke inperialista mendebaldarraren eraso guztietan parte hartzen du, NATO barnean.

Amerikako Estatu Batuak, menperatze-forma faxista ere erabili behar izan ez duen Estatu inperialista, seguru aski egungo potentzia militarizatuena, txobinista eta atzerakoiena. XX. mende hasierako “detektibeen” erabileratik buru sindikalen aurka, komunisten aurkako heriotza-zigorrera azkar igaro zen Gerra Hotzean. Hori urte luzez iraunarazi zuen erregimen arrazista ez aipatzeagatik, hau borrokatzen zuten Pantera Beltzen garbitze zuzena FBIk egiten zuelarik. II. Gerrate inter-inperialista ostean mota guztietako inbasioak eta sarraskiak egin ditu Korean, Vietnamen, Laosen, Grenadan, Beiruten, Panaman, Somalian, Jugoslavian, Iraken, Afganistanen, Libian… CIAren bitartez mundu osoan kolpe faxistak eta mugimendu atzerakoiak finantzatzen eta laguntzen zituen bitartean (Tibet-eko lamaistak, Taiwan, , Txile-ko militar kolpistak, Nikaraguako kontra, Kolonbiako parakoak, hego Koreako Estatu poliziala, Fujimori Perun, Mobutu Kongon Lumumba komunista erail ostean…), eremu sozialistan hiltzaile kontra-iraultzaileak erabiliz (Playa Giron, Hungaria, islamo-faxisten armatzea Afganistanen… ) eta hilketa politikoa (eta zibilena batez ere) mundu osoan zehar barreiatuz. Bonba atomikoa gerran erabili duen Estatu bakarra da, zibilen aurka gainera, 250 mila hilez. Munduko hiritar kartzelaratu dentsitate handieneko herrialdea da, heriotza-zigorra legala izanda Estatu askotan. Hori Guantanamo-ko espetxe politikoa kontuan izan gabe, honelako beste asko sekretuan mundu osoan zehar dituelarik. Barne-errepresiorako “istiluen aurkako” gailuetan eta hauen “berrikuntzan” diru gehien gastatzen duen Estatu burgesa da.

Nahiz eta diktadura faxistek eragindako errepresio gordina hunkigarria izan (aipatzekoa izanik 20 milioi hiritar sobietar baino gehiagoren garbitzea), ez da beldurrik izan behar osotara burgesiak menperatze-forma demokratikoan faxistan baino genozidio gehiago egin dituela esateko.

 

Aztertu beharreko beste puntu bat, menperatze-forma faxistatik demokratikora “bueltatzearen” ezinezkotasuna aldarrikatzen dutenak osatzen dute. Alde batetik, era okerrean fase inperialistan Estatu burgesak jasaten dituen aldaketak (Estatuko kapitalismo monopolista, burokrazia eta militarizazioaren haziera…) faxismoarekin lotzen dutelako, eta bestetik, kasu horietan oligarkiaren boterea eta osaketa ezertan aldatzeak hori ezeztatzen omen duelako (zinez diktadura burgesaren menperatze-formen auzia ulertzen ez dutenaren adierazle). Azter dezagun diktadura faxistatik demokrazia-burgesera, oligarkiak berak aurrera eramandako hainbat prozesu:

Portugal: 30ko hamarkadan menperatze-forma faxista ezarri zen. 1974an militar iraultzaileek emandako kolpearen ondoren masa-mugimendu, nazionalizazio, lurren okupazio… uholdea etorri zen, zeinetan PCPk garrantzi handia izan zuen. Orduan AEBk (CIA bitartez) eta Alemaniako Errepublika Federalak Estatu burgesa lagundu zuten komunistak zapaltzeko, patroiei kendutako jabetzak bueltatzeko, behargin-asanbladak desegiteko… burgesia inperialista mendebaldarraren interesak bermatuz. 1976ko Konstituzioak demokrazia-burgesa ezarri zuen, sozialdemokraten eskutik, monopolisten bozkariorako.

Grezia: faxismoaren aurkako borrokan (Metaxas, III Reich, monarkikoak AEB eta Erresuma Batuaren laguntzaz) Askapen Nazionaleko Herri-Ejertzitoa sortu zen, KKEk gidatua. Monarkia berrezarrita milaka antifaxista izan ziren erailak (kontzentrazio-esparru eta guzti), NATOn sartuz. 1967an oligarkiaren barne-tirabirak zela eta hainbat Koronel boterean ezarri ziren Erregeak abdikatu ondoren. 1974an Estatu burgesa demokrazia-burgesara igaro zen III. Errepublikaren ezartzearekin, eta Koronelak epaituak izan ziren, oligarkiaren eta burgesia inperialistaren aginteari jarraipena emanez.

Txile: Allende sozialdemokratak monopolio yankien aurkako nazionalizazioak hasi ondoren 1973n hauek Estatu burges berako militarren bidez kolpe faxista eman eta sekulako sarraskia eraman zuten aurrera herri langilearen banako aurrerakoienen 7 mila ale garbituz, erarik akerrenetan, tortura arloan baita ere. 1990, faxisten buru zen Pinochet militarrak berak eman zion “aginte makila” “demokratikoki” aukeratutako lehen presidenteari. Pinochet ez zen inoiz kondenatua izango, eta urte asko igaro ondoren soilik kolpista zahar batzuen aurkako epaiketa egin zen. Burgesia inperialista yankiaren interesak guztiz errotuak geratu ziren, eta kasta politikoan erregimen faxistan ibilitako ale asko ikusi ditzakegu inolako arazorik gabe.

Argentinan antzeko gauza gertatu zen, eta 1983ko trantsizioa erregimen faxistako militarrek berek eraman zuen aurrera, noski oligarkiaren egoera ezertan ukitu gabe. 1989an alderdi faxistako kide ez zen lehen presidentea izan zen hautatua. Militarrak ere urte asko pasa ondoren ez ziren ukituak izango, noski kondena irrigarriak eta beren adinaren ondorioz beteko ez zituztenak.

Hegoafrikako kasua egundokoa da. Bertan, bloke inperialista mendebaldarrez babestutako (AEB eta Erresuma Batua gehienbat, anglosaxoiak tira) Oligarkiaren apartheid erregimena amaitu zen, zeinen ondorioz burgesiaren bloke zapaltzailean soilik arraza zurikoak onartzen ziren. Hemen ez zen inolako epaiketarik eman eta are gutxiago Oligarkiaren jabetzak edota pribilegioak ezertan ukitu. Aldatu zen bakarra bloke zapaltzailean arraza beltzekoak onartuak izango zirela izan zen, betiere geruza zapaltzailekoak izatea lortuz gero. Honen ondorioz Estatu burgesaren kudeaketa masa langile (gehiengoa beltza izanik) alienazioaz baliatuta lortzen zen, “trantsizioa” aurrera eramandako ANC honen boterean ipiniko zuena. Aipatzekoa da, urreko mehatzen beharginen grebetan polizia “multirazialak” egindako sarraskien ondoren, Gobernuak sektore honetan grebak DEBEKATU dituela, berriro ere garai inperialistako Estatu burgesa Kapital monopolistaren aginte-tresna dela argi utziz.

Indonesiako kasuan, non komunistek sozialdemokratekin batera irabazitako hauteskundeen ondoren burgesia inperialistak kolpe faxista eman eta milioi bat komunista hil zituen, Suharno diktadorea ezarri zen. 1999. urtean eregimen faxista berako presidenteordeak eraman zuen trantsizio prozesua, eta egun Nazio Bateratuen Erakundeak herrialde demokratikotzat du, garantia guztiekin.

Azter dezagun Espainiaren kasua Primo de Rivera-ren diktadura faxista saiakeratik II Errepublika burgesera igarotzerakoan. Bistan da ez zela ejertzitoko karguen “depuraziorik” egin, hauek izan baitziren aurrerago Franco-rekin kolpe faxista odoltsua eman zutenak. Eta oligarkia? Izan al ziren desjabetuak March, Alba, Ybarra, Luca de Tena familiak? Ez, ezta? Hara…

Jakina da AEBk III. Reich-a garaitu ostean, Europa erdia kapitalismopean mantenduz eta bloke inperialista mendebaldarraren jendarme bihurtuz, honen plan guztiak bere eskuetara pasa zirela. Honetarako “paperclip” operazioa eraman zuten aurrera, nazien egiturak beren menera ipintzeko. AEBko oligarkiaren hainbat aleek III. Reich-a zuzenean finantzatu eta lagundu zuten arren, baita kontzentrazio-esparruetako eskulan esklaboaz baliatu ( Ford, IBM, Chase Bank, Kodak, Nestle, General Electric…), esan beharrik ez dago gerra ostean ez zutela inolako arazorik izan botere ekonomikoan eta ondorioz politikoan jarraitzeko oligarkia inperialistaren parte gisa. Ikus dezagun zer gertatu zen “askatu” zituzten herrialdeen oligarkiarekin:

Frantzia: III Reich-aren morroi zen Vichy-ko gobernua osatu zuen, nazien inbasioa onartu ondoren. Gerra ostean oligarkiaren konposizioa ez zen ezertan aldatu (akaso kolaborazionista batzuk epaitu zituzten, baita beste asko administrazio berriaren aginduetara ipini ere, Miterrand adibidez, errepublikako presidente izan zena). Aipatzekoa da L’Oreal jabeen kasua, ez soilik diruz lagundu baizik eta politikoki eta militarki erregimena laguntzen zutenak.

Italian, Erromako bankuaren presidentearen hitzetan, amerikarrek ez zuten Mussolini gaitzesten, baizik eta miresten zuten, eta ez ziren joango gorrien mehatxuarekin amaitu baino lehen. Eta honela partisanoak desarmatuak izan arte ez ziren joan (aurrerago NATOren eskutik bueltatzeko). Hemen ere, oligarkia finantzaria bere horretan mantendu zen.

Alemania: Nahiz eta Nurenberg epaiketetan faxisten buruak zigortu, hauen egitura asko (zerbitzu sekretuak adibidez) yankien alde egiteko bere horretan mantendu ziren, eta Reich-eko koadro gehienak Estatu burges berrituaren egituretan jarraitu zuten. Nahiz eta Kapital monopolista alemaniarra hierarkia inperialistan irristatu eta yankiaren menera ipini behar izan, bere jabeak boterean jarraitu zuten arazorik gabe: Krupp, Siemens, Thyssen, Hugo Boss, Volkswagen, Allianz, Bayer (zyklonB), BMW… Are gehiago, Alemania Ekialdean desjabetutako kapitalistek, nazien jabe eta makineria militar eta finantzariaren hornitzaile izan zirenak, AEBren agindupeko mendebaldean beren ondasunak mantendu zituzten, edota berreskuratzen lagundu zieten (Flick adibidez).

Ondorioz, argi eta garbi ikusten dugu oligarkiaren osaketa ez dela aldatzen menperatze-forma batetik bestera igarotzerakoan (ezta gerra bat tartean izanda ere), biak diktadura burgesa beraren adierazpenak direlako.

 

Baina demokraziaren ikuspegi burges hau, berarekin demokrazia-burgesaren idealizazioa daramana, gehien nabaritzen den unea espainiar Estatua faxista izendatzeko preso politikoen existentzia erabiltzen dutenean da (“nola egon daitezke preso politikoak Estatu demokratiko batean?” galdetzen dute). Beste behin, diktadura burgesa Kapitalaren klase-nagusitasuna bermatzeko eta langileria zapaltzeko egitura politiko eta militarra dela, Estatu burgesean gorpuzten dena, argi izan behar dela azpimarratzen dugu. Ondorioz preso politikoak BETI egongo dira, klase borroka dirauen bitartean behintzat.

Jar dezagun adibide esanguratsu bat. 1970ko hamarkadan, Gerra hotzaren erdian, Erresuma Batuak, orain arte menperatze-forma faxista erabili ez duen Estatu burgesak, preso politikoei eskaintzen zien “status berezia” kentzea erabaki zuen (gainontzeko Estatuei preso politikoen izatearen harira beren “autoritarismo” edota “diktadura” kutsua salatzerako orduan, itsusi geratzen baitzen beraiek ere bazituztela ofizialki onartzea). Hau berreskuratzeko asmoz, irlandar preso errepublikarrek gose greba abiarazi zuten, zeinetan hauetatik hamar hil egingo ziren (Bobby Sands haien artean).

 

Aztertu beharreko beste puntu bat antifaxismoarena da. Hauen aburuz, antifaxistak egotearen arrazoia Estatu burgesa menderatze-forma faxistan egituratua dagoela da. Honen zentzugabekeria agerian uzteko, gogoratu behar da burgesia inperialistak menderatze-forma demokratikoan ere erreserban mantentzen duela behar izanez gero erabiliko duen masa-mugimendu atzerakoia, eta honen aurkako borroka proletalgo kontzientearen egitekoa dela, Kapital monopolistaren diktadura indartzeko eta Sozialismoa zapuzteko ideologiaren eramaile baitira. Gainera, eremu burgesean ere badira hainbat geruza antifaxismoarekin bat egiten dutenak. Bina irrigarriena da, Estatua faxista izanda, eta gauzak “itsusi” badaude, aurreikusten dutela beste kolpe faxista emango dutela mugimendu hauek erabiliz. Faxismo 2.0? Hori ez da materialtasun dialektikoa oinarri hartuz egindako azterketatik ateratako ondorioa, inondik inora.

Bestetik, fase inperialistan Estatu burgesak jasaten dituen aldaketak era okerrean baloratuz, hauek mugimendu iraultzaileei aurre hartzeko eta beren zabalpena eman baino lehenago mozteko eraikitako egiturak menderatze-forma faxistaren ezaugarritzat hartzen dituzte. Hori da AEBk gidatutako bloke inperialista mendebaldarreko herrialde guztietan dagoen egoera bera, “kontrairaultza prebentiboa” gisa ezagutzen dena eta II. Mundu Gerratearen ondoren beren aginte eremuko toki guztietan ezarri dutena (Europar Batasunaren “segurtasun” protokoloak aztertu). Honen helburua diktadura faxista erabili behar ez izatea da berez, non burgesiaren geruzen arteko barne egoera limitera eramaten den eta Kapitalarentzat ondorio kaltegarri ez aurreikusiak ekar ditzaken (bai burgesiaren zati “antifaxisten” partez eta batez ere proletalgo antolatuaren partez). Hala ere emango dute kolpea beharrezkoa badute.

 

Bueltatu gaitezen “demokrazian” klase sozial guztien ekintza politikoa baimendua eta eskubideak errespetatuak direnaren topikora (edo ideia burgesera), hau soilik burgesiaren bloke zapaltzailera mugatzen dela, eta batez ere, fase inperialistan Kapital monopolistak zehaztutako mugen barnean ematen dela ahaztuz. Ikus ditzagun duela gutxi eman diren hainbat adibide:

Krimea: kolpe faxista eta norgehiagoka inter-inperialista baten erdian, krimear herriak erreferendum bidez Errusiar Federazioaren parte bilakatzea erabaki zuen. Zein izan zen Europar Batasuneko Estatu kideen buruen erantzuna honen aurrean? Zeren dirudienez espainiar Estatua faxista izatearen “arrazoi” bat autodeterminazio eskubidea errespetatzen ez duela da, erokeria guztiz europar “demokraten” prestutasunaren aurrean, batez ere Erresuma Batuko buruena Eskoziaren aurrean. Ba hauek egin dutena erreferenduma ilegaltzat jotzea eta egoera berria ez onartzea izan da, NATOko agintarien eta Cameron beraren mehatxu nahasgarriekin batera, nahiz eta erreferendumean baiezkoa %90ekoa baino altuagoa izan. Zergatik? Beren interesen aurka doalako, besterik ez.

Honekin lotuta, aztertu beharrekoa da Ukrainan gertatutakoa. Bloke inperialista mendebaldarrak, Europar Batasunaren bidez, Estatu burges honekiko harreman neokolonialistak ezartzea ez lortuta (herri langilearen alienazioaren gain hautatutako Gobernuaren ezekoagatik), bere agintea ezartzeko Estatu kolpea eman du. Honetarako, talka-indar eta ehiza txakur gisa bai CIAk bai NATOk entrenatutako eta armatutako talde neonazi eta ultraeskuindarrak erabili ditu (baita mertzenarioak ere: Blackwater, militar ohi israeldarrak…), zuzenean burgesia yanki-sionistaren eta oligarkia finantzariaren (IMF, ECB…) nahia aurrera eramaten ari direnak. Hala ere, eta ohikoa ez den eran, Estatu burgesa menderatze forma faxistan egituratzea ekarri duen krisi politikoa, ez da etorri langileriak aurrera eramandako boterearen aldeko borroka kontzientea zapaltzeko, baizik eta bloke zapaltzaile berako multzo ezberdinen ezadostasunagatik, bloke inperialisten arteko nazioarteko norgehiagokan kokatzen direnak.

“(…)Faxismoaren eta diktadura faxista beraren garapena herrialde ezberdinetan forma ezberdinez estaltzen da, baldintza historiko, sozial eta ekonomikoen, berezitasun nazionalen eta herrialde bakoitzaren nazioarteko kokapenaren arabera. Herrialde batzuetan, nagusiki han non faxismoak masen oinarri zabalik ez duen eta non burgesia faxista beraren eremuan talde ezberdinen arteko borroka nahiko gogorra den, faxismoa ez da berehala erabakitzen parlamentuarekin amaitzera eta gainontzeko alderdi burgesei, hala nola sozialdemokraziari, nolabaiteko legalitatea baimentzen die. Beste herrialde batzuetan, non burgesia menderatzaileak iraultzaren leherketa gertuaz beldur den, faxismoak monopolio politiko mugagabea ezartzen du, bai bat-batean, bai ikara eta alderdi eta taldekatze aurkariekin kontu-garbitzea gero eta gehiago areagotuz, ez duena baztertzen, faxismoak, bere egoera era berezi batean larriagotzen den mementoan – bere klase izaera aldatu gabe -, diktadura ikaratzaile irekia parlamentarismoaren faltsutze baldar batekin bateratzeko bere oinarria zabaltzen saiatzea. (…)”

La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo (euskaratua)– G. Dimitrov

Hau da Ukrainiako hauteskunde-fartsan gertatutakoa, zeinetan gainontzeko alderdiak legetik at (Gobernuan zegoen Erregioen Alderdia) edo kanpaina egitea galarazi zaien (KPU berrikustzailea) indarraren bidez (Borotba edo bestelako antolakunde iraultzaileetako kideak erailak ziren bitartean), hamaika irregulartasun egon diren eta soilik kolpe faxista babestu duten buru ezberdinen artean aukera zitekeen. Gainera, hauteskundeen ondoren Junta kolpista bera agintzen jarraitzen du, inperialismo mendebaldarraren aldeko diktadura burgesa ikararen bidez ezarriz. Hau bereziki latza Ukrainiako ekialdean, non erreferendum bidez (%90 baino altuagoko baiezkoarekin) Donetsk eta Lugansk-ko Herri-Errepublika (nahiz eta burgesak izan, oligarken jabetzen nazionalizazioaren aldarrikapena dutenak eta zinez mugimendu herrikoi batetik jaio diren) antifaxistak eratu diren. Hasiera hasieratik AEBk armatutako Armada kolpistaren eta neonazien erasoak jasan dituzte, sarraskiak egunetik egunera handiagotzen direlarik (Sindikatuen Etxean hamarnaka antifaxista bizirik erretzea, aire-bonbardaketak zibilen aurka…).

Venezuelan antzeko zerbait ari da gertatzen. Hemen, joko demokratiko-burgesean burgesia inperialista yankiaren zapalkuntzarekin amaitu eta osatzen ari den beste bloke inperialistaren eskutik garapen kapitalista aurrera eraman nahi duen burgesia ez-monopolistaren ordezkariek Gobernua herri langile alienatuaren gehiengoaren eskutik lortu du, eta honen aldeko politika saiatzen da aurrera eramaten. Baina oligarkia venezuelarrak, Kapital monopolista yankiarekin lotura estuak dituenak, ez du hau onartzen eta Gobernua botatzeko eta beren nahia indarra eta ikararen bidez ezartzeko planak eramaten ditu aurrera, kale-istiluetatik “putsch” militarrera, dena Pentagonoaren laguntzarekin, noski.

 

Guzti hau ikusi eta gero, azter dezagun zer izan zen espainiar Trantsizioa.

Trantsizio garaian, 1978.urtean, NBEk faxista gisa zehazten zuen Estatua, burgesia inperialista mendebaldarrak ezartzen zituen “demokratikoa” izateko parametroak bete ondoren honela izendatu zen. Alde batetik, frankistek eratutako Konstituzioarekin (erreferendum bidez onartua) batera diktadore faxistak ezarritako Errege eta monarkia ezartzen zen, Ejertzitoko karguek beren postuetan jarraitu zuten, errepresio politikorako TOP auzitegia “Audiencia Nacional” bilakatzen zen, “Guardia Civil” gorpu sarraskitzailea eta tortura-sistema osoa bere horretan mantendu ziren (orain ilegala zelarik), Falange legala (nahiz eta frankista gehienak AP inguruan bildu) izaten jarraitu zuen, Eliza Katolikoak lortutako jabetza guztiak mantendu eta ustez preso politiko iraultzaileentzat (ez guztiak) zen Amnistia frankistak epaituak ez izateko balio izan zuen. Aparteko aipamena merezi dute oraindik gerra ostean faxistek eraildako 80 mila gorpu baino gehiago ehunka hobi komunetan daudenak. Gerora “ley antiterrorista” eta “ley de Partidos” bezalakoak ikara eta errepresio aldamio honetara gehituko ziren.

Zer da aldatu zena orduan?

Menperatze-forma, Kapital monopolistaren politika indarrean eta gainegitura ideologiko guztiz atzerakoi batetik, geruza burges guztiez osaturiko bloke zapaltzailearen politikarengatik, Estatu burgesaren osaketa eta gainegituran aldaketa nabarmenak eragin zituenak (nahiz eta indar ekonomiko, eta ondorioz hein handi batean ekonomiko, nagusia oligarkia bera izan, fase inperialistako diktadura burgesa guztietan bezala).

Honetarako egin zen Kapital monopolista espainiarra PSOEren siglak historikoen jabetzarekin, hauek espainiar langileriaren baitan zuten zilegitasunak herri langilearen zati nabarmen bat bloke zapaltzaile demokratiko-burges berrituari babesa ematea ekarriko baitzuen. Horregatik, 1974ko Paris-en emandako Suresnes-ko Kongresuan, SECEDek (Carrero Blanco-k diseinaturiko zerbitzu sekretuak) emandako dokumentazio faltsuaren laguntzaz, Felipe Gonzalez falangista alderdiaren bridekin egin zen. CIAren aginduetara aurrerago GAL eta bestelako heriotza-taldeak sortu eta Estatu burgesa NATOn sartu zuen, sozialdemokrazia alemaniarraren laguntza oso garrantzitsua izan zelarik.

Frankismoan burgesia ez-monopolistaren geruzek ezin zuten botere politikoa kudeatu, eta are gutxiago nazionalek beren proiektuak aurrera eraman, Estatu burgesa osatzen zuen bloke zapaltzailea soilik Kapital monopolistaz (edota beste klasekoak izanda beren politika aurrera eramaten zuten lekaioez) osatua baitzegoen. Noski burgesiaren geruza guztiak ekonomikoki zapaltzaileak izaten jarraitzen dute, baina ez politikoki. Horregatik ematen zen burges antifaxisten fenomenoa, botere politikoaz baztertuaz egonik errepresioa ere jasaten baitzuten, Kapital monopolistak erabakitako ildo eztabaidaezina beren interes eta mundu ikuskerarekin talka egiten baitzuen. Adibidez, PNVko gazteria, EGI, ETAri militante gehien eman zien antolakundea izan zen 60ko hamarkadan.

Oligarkiak bere menperatze forma aldatzeko erreforma burutu ostean, burgesia ez-monopolistaren gainontzeko geruzak sartu ziren demokrazia-burgesa osatzen duen bloke zapaltzailean. Honela PNV Estatu burgesaren kudeaketan parte ahal izatera igaro zen bere fakzioaren interesen alde egin eta Kapital monopolistaren egituratik onurak ateratzen saiatzeko, hierarkia inperialista mendebaldarrean onurak lortu ahal izateko aukera izanez, baita beretzat preseski sorturiko zipaioen gorpu poliziala eratu ere. Ajuria Enea paktuarekin itxi zen egun arte irauten duen aliantza.

Burgesia katalanistaren kasuan, hau ere Estatu burgesaren kudeaketan sartu zen, baita hauetako sektore batzuek instituzio horiek beren proiektu propioa garatzeko erabili ere, independentzia kasu honetan. Hau noski, garai inperialistako Estatu burgesari gorpuzkera ematen dion Kapital monopolistaren interesentzat arriskutsua izan arte izango da baimendua, nahiz eta beraientzat (eta beste geruza burges batzuentzat) kaltegarria den heinean bloke zapaltzaile demokratiko-bugersaren baitan uneoroko borroka ideologiko-politikoa eman, beren politikak aurrera eramatea (edo status quoa mantentzea) ahalbidetuko dien herri langilearen babesa lortu nahian. Aipagarria da ere burgesia monopolista kataluniarraren gehiengoa espainolista denez (edo espainiarra zuzenean), burgesia independentista burgesia inperialista yanki-sionistaren sostengua bilatzen aritzea (mendebaldeko bloke inperialistako klase hegemonikoa) beren Estatu proiektua aurrera eramateko, egungo egoera geopolitikoan Kapital monopolistaren babesik gabe Estatu bat eraikitzea ezinezkoa denaren jakitun.

Beste kasu bat aipatzearren, galiziar burgesia-ttipiaren eta burgesia-ertainaren hainbat aleen BNG plataforma aipa daiteke.

Bestetik era guztietako oportunista, erreformista eta berrikustzaileek politika egin zezaketen (betiere erreforma frankistari men egin ondoren) langile aristokrazia bloke zapaltzailearen parte gisa jokatu ahal izatea ahalbidetuz, guzti honek gainegitura ideologikoan aldaketa nabarmenak eraginez. Gogoratu PCE (orain IU barnean dagoena), eta ordutik hona ateratako hainbat eta hainbat txosna.

Ezker abertzalearen kasuan bi joeratan banatu zen:

Bloke politiko-militarraren kasuan, erabaki ataletan erreformistak nagusituta, “demokraziaren” logika burgesa jarraituz bloke zapaltzailean eta Estatu burgeseko instituzioetan integratu zen. Bistakoa da Pertur-en gisako marxista-leninisten faltak honetan eragin zuela. Baina tira, jatorri behargin eta abertzaleko alderdi batek posible izango al zuen sisteman integratzea menperatze-forma faxista indarrean egonik? Bistakoa da demokrazia-burgesaren parametroetan eman zela hau, oligarkiarentzat onuragarria zena, dudarik gabe.

ETA(m)k gidatutako antolakundeek beste jarrera oso ezberdina hartu zuten. Legalitate berriak eskaintzen zituen aukerak Estatu burgesaren aurka borrokatzeko erabili zituzten. Adibidez HB urteetan alegala izan zen, hauteskundeetan lista zuriak aurkezten zituelarik, bloke zapaltzaileko alderdiek legalitatean sartzea eskatzen zioten bitartean. Honek Estatu burgesaren (eta honekin bat egin zuen bloke zapaltzaile berrituaren) partez “plan ZEN” (okupazio militar-poliziala, propaganda-bideen bidezko gerra psikologikoa, burgesiaren soldatapeko lekaioen hedatzea…) eta lege errepresiboen ugaltze eta gogortzea ekarri zuen. Euskal Herri Langilearen sektore aurrerakoienen, ezker abertzalearen, zapalkuntza bilatzen zen, langileriak bere borroka aurrera eraman ez zezan. Estatu burgesak bloke zapaltzailean integratuko ez zuela konturatu zenean taktikaz aldatu zuen, eta “ley de Partidos” atera zuen ilegalizazioak burutzeko (beste mugimendu batek ere jasan zuena). (Eta dirudienez ongi atera zaie)

Nahiz eta klase borrokaren ondorioz ENAM behargin klasearen askapenaren bidetik aldendu, egun ere “salbuespen egoera iraunkorra” bere horretan mantentzen dela agerikoa da. Aipatzekoa da Estatu frantziarra errepresio legal guzti honetan espainiar Estatuaren eskutik joan dela.

Ondorio gisa esan dezakegu, nahiz eta espainiar Estatu burgesak menperatze-formaren aldaketa ematerakoan erregimen frankistaren egitura dezente mantendu, hau diktadura burgesak ezinbestekoak dituelako dela, eta fase goreneko (edo inperialistako) demokrazia dela ezartzea lortu zutena, bloke inperialista mendebaldarraren egituretan guztiz integratua. Bere moldea monarkia parlamentarioa da, Erregea parlamentuak berresten duelarik (eta ez erreferendum bidez) mendebaldeko gainontzeko guztietan bezala.

 

 

Azken finean, marxista-leninistok, materialista dialektikook, sozialista zientifikook, ez dugu “demokrazia” (abstraktuan) faxismora kontrajarri behar, baizik eta, menderatze-forma bakoitzean beharreko aldaketa taktikoak ezarriz, Proletalgoaren Diktadura (demokrazia proletalgoarentzat, diktadura esplotatzaileentzat) diktadura burgesara, estrategikoa den Estatu burgesaren suntsipena eta Sozialismoa eraikitzearen helburua argi izanez.

 

Bake faltsuari gerra!

Iraultza ala hil!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

3 responses to “DIKTADURA BURGESAREN MENPERATZE-FORMEN INGURUAN (DEMOKRATIKOA ETA FAXISTA)

Subscribe to comments with RSS.

 1. CASTELLANO

  Hace algunos meses dimos a conocer el análisis sobre las formas de dominación (democrática y fascista) de la dictadura burguesa. Como al parecer las conclusiones extraídas no quedaron muy claras, sacaremos otro análisis más profundo a la luz de la teoría científico-política del marxismo-leninismo, con intención de prestar ayuda en el camino que el proletariado debe seguir para su liberación.

  Para empezar hay que tener claro que tanto en el modo democrático como en el fascista, la dictadura burguesa es la estructura política y militar para garantizar la dominación de clase del Capital y oprimir al proletariado, la cual se materializa en el Estado burgués. De esta manera, la represión, militarización, control social, disminución de derechos… llevado a cabo por este irán en aumento en la medida en que la decadencia y las contradicciones del imperialismo vayan acrecentándose, sea cual sea su forma de dominación.

  “Las formas de los Estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la misma: todos esos Estados son, bajo una forma o bajo otra, pero, en última instancia, necesariamente, una dictadura de la burguesía .”

  El Estado y la Revolución – V.I. Lenin

  “El imperialismo es la época del capital financiero y de los monopolios, los cuales traen aparejada en todas partes la tendencia a la dominación y no a la libertad. La reacción en toda linea, sea cual fuere el régimen político;… tal es el resultado de dicha tendencia.”

  El imperialismo, fase superior del capitalismo – V.I. Lenin
   
   
  Por lo tanto, estas formas de dominación se caracterizan de la siguiente manera:

  La democracia-burguesa, es cuando el Estado burgués puede ser políticamente gestionado por todas las capas burguesas que forman el bloque dominante, basándose en la alienación del pueblo trabajador el apoyo que estos reciben para solucionar las disputas entre ellos. Esta alienación se sustenta en que el Capital sea dueño de los medios de producción y en el uso de los medios de propaganda para fortalecer su dictadura de clase.

  “Mientras la clase oprimida ―en nuestro caso el proletariado― no está madura para liberarse ella misma, su mayoría reconoce el orden social de hoy como el único posible, y políticamente forma la cola de la clase capitalista, su extrema izquierda (…) El sufragio universal es, de esta suerte, el índice de la madurez de la clase obrera. No puede llegar ni llegará nunca a más en el Estado actual, pero esto es bastante. ”

  El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado – F. Engels

  Esto no relega de ninguna manera el uso de la represión, la cual el Estado burgués utilizará sin problema mientras no afecte en la alienación sobre el pueblo trabajador ni en la estabilidad del bloque dominante, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas.
  Aun y todo, la función del parlamento es muy distinta en la época pre-monopolista del capitalismo, comparándola con la monopolista(imperialista).

  En la época de desarrollo ascendente del capitalismo, en la época pre-monopolista, los partidos burgueses eran expresiones de diferentes grupos dentro de la burguesía, que conseguido el gobierno del Estado burgués aplicarían la línea política y los cambios administrativos para su propio beneficio (esto es la base de la separación de poderes). Al comienzo estas elecciones se hacían mediante sufragio censitario (solo los hombres con cierto nivel de ingresos podían votar), y la lucha del proletariado después de muchos años consiguió el sufragio universal.

  “Las instituciones estatales en las que se organiza la dominación de la burguesía ofrecen nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas instituciones (…) Y así se dio el caso de que la burguesía y el Gobierno llegasen a temer mucho más la actuación legal que la actuación ilegal del partido obrero, (…)”

  Introducción a las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 – F. Engels

  Pero, al pasar el capitalismo a su fase imperialista (cuando el Capital financiero pasa a ser dueño del Capital industrial, esto es, cuando los bancos se convierten en dueños de todo el proceso productivo, dando el Capital monopolista), la burocracia y la militarización del Estado burgués aumentaron enormemente. El Capital monopolista se hizo con el poder político, sometiendo a las demás capas de la burguesía no-monopolista del bloque dominante. Al mismo tiempo, el aumento de la aristocracia obrera trajo consigo su inclusión en el bloque dominante y que su ideología socialdemócrata se convirtiera en la mano izquierda de la burguesía imperialista. Mediante el capitalismo monopolista de Estado se mete y manda en todos los aspectos de la sociedad burguesa, siendo reseñable el caso de los jueces, altos burócratas por encima de las constituciones. La capacidad legislativa real de los parlamentos se redujo drásticamente a consecuencia de esto.

  Por consiguiente, se puede hablar de la fase superior de la democracia-burguesa, la cual va a la par de la del capitalismo.

  Esta es la forma de dominación preferida de la burguesía imperialista, pues las contradicciones del campo burgués se relajan de alguna manera en comparación con el fascismo, y porque todas las capas opresoras se unen a la hora de aplastar a la clase obrera y defender el orden burgués.
   

  El fascismo, es cuando el Capital monopolista, a consecuencia de una crisis política, aparta a todas las demás capas del bloque dominante de la gestión del Estado burgués, imponiendo su control político total.

  En esta forma de dominación la fuerza y el terror son la herramienta principal para que el pueblo trabajador acepte el orden burgués.

  La crisis política, en general se da porque el bloque dominante pierda la legitimidad que tiene sobre el pueblo trabajador, y sobre todo, por la lucha de clases consciente llevada a cabo contra el capitalismo por el proletariado. Por eso la mayoría de las veces se da con crueles matanzas, valiéndose para ello de ideologías chovinistas que defienden sus intereses, apoyándose mayormente en la pequeña-burguesía (pero también en el lumpenproletariado y en los elementos más atrasados de la clase obrera), esto es, usando un movimiento de masas reaccionario. Estas ideologías tienen un toque corporativista, que venden la voluntad del Capital monopolista como la voluntad de toda la sociedad.

  Se puede denominar como un “frenazo de última hora” para defender el orden burgués.

  “El fascismo en el poder, camaradas, es,(…) la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero. (…)La subida del fascismo al poder no es un simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino la sustitución de una forma estatal de la dominación de clase de la burguesía -la democracia burguesa- por otra, por la dictadura terrorista abierta.”

  La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo – G. Dimitrov

   
  La relación entre estas dos formas de dominación de la dictadura burguesa, siendo un fenómeno de cierta época de la sociedad clasista, no puede ser de total oposición. Existen niveles entre ellas, tanto en una dirección como en la otra. Como puede verse, el paso de una forma de dominación de la dictadura capitalista a otra siempre tiene como objetivo mantener el poder de la oligarquía (el Capital monopolista en los países desarrollados, la burguesía hegemonía del bloque imperialista en los neocoloniales). Si lo logra o no lo decidirán la situación del resto de las clases, la organización del proletariado, el apoyo/oposición del resto de bloques imperialistas, la política llevada a cabo, etc. Por tanto es una decisión política, que se sitúa en los parámetros de la época imperialista actual, que no necesita de saltos cualitativos.
   

   
  A continuación, iremos desdiciendo las idealizaciones y desfiguraciones mas comunes que la ideología burguesa introducida dentro del movimiento comunista ha creado en torno a este tema concreto, las cuales tienen un efecto perjudicial en la lucha por la Revolución Socialista, que adultera el Socialismo Científico que el proletariado tiene necesario para entender los fenómenos histórico-sociales y poder incidir en la lucha de clases de manera favorable. Sobre todo, denunciaremos el punto de vista erróneo que lleva a caracterizar al actual Estado burgués español como fascista, y todo el razonamiento para llegar a esta conclusión.
   

  El tópico más común extendido por la ideología burguesa, es que un Estado sea fascista o no, en base al nivel de represión que ejerce, difundiendo entre el proletariado la idea de la “democracia pura”., os son respetados, como si el Estado burgués no fuera una estructura de represión clasista. Así difunde la idea de que en la “democracia” la acción política de todas las clases está permitida y que los derechos son respetados, sin observar que esto se limita únicamente al bloque dominante de la burguesía (y en la fase imperialista dentro de los límites fijados por el Capital monopolista que da cuerpo al Estado burgués). Es decir, el proletariado nunca podrá llevar adelante su proyecto independiente y liberador sin padecer la represión de la dictadura burguesa, pues ahogar en sangre a los obreros conscientes y someter a los pueblos mediante el terror es la única ley que la burguesía cumple.

  Analizaremos sucesos represivos efectuados por algunas democracias-burguesas de fase ascendente (pre-monopolista) del capitalismo:

  En el caso de Francia, no puede olvidarse la salvaje represión contra los communards después de que el ejército francés entrara en París por la fuerza. 30 mil personas (hombres, mujeres y niños) fueron fusiladas, y 40 mil fueron enviados a campos de trabajo forzado de las colonias.

  En Alemania, es muy reseñable que en 1878 el Partido, que entonces era obrero, socialdemócrata fuera ilegalizado (a pesar de que el Estado burgués tuviera que re-legalizarlo 11 años después).

  En el caso de Inglaterra tenemos las matanzas en las colonias contra boers, zulues, indios… Además de esto también tenemos el uso de armas de fuego contra manifestaciones del movimiento obrero. Y sobre todo, el genocidio irlandés llevado a cabo por motivos políticos, donde murieron 1 millón de personas de hambre.

  En los Estados Unidos de América, junto a la forma moderna de república burguesa tenemos la existencia normalizada de la esclavitud, así como el apresamiento y masacre de los nativos americanos. La represión contra el movimiento obrero y los sindicalistas ere cosa diaria también, siendo reseñable la que se lanzó contra la huelga de Chicago que convirtió el primero de mayo en el día de los trabajadores.

  En el caso de España, a pesar de que la influencia del feudalismo fuera grande, durante el siglo XIX la burguesía estableció su dominación. En este periodo, tenemos la partición de la población de Cuba en gigantescos campos de concentración, enviar al ejército a tierras vascas para borrar los fueros que eran un estorbo para su poder (mayormente para extraer mineral del subsuelo) y la represión despiadada contra los anarquistas, entre otras muchas cosas.

  Hay que decir que el derecho a voto para las mujeres no se acepto en la mayoría de las democracias-burguesas hasta haber entrado en la fase imperialista.

  No puede decirse que la cantidad de represión de las democracias-burguesas de fase imperialista se quede corta:

  En Francia, desde que prevaleció el capitalismo monopolista, tenemos el haber participado en la I. Guerra inter-imperialista (llegando a usar armas químicas) y el haberse negado a prestar ayuda a la República burguesa española cuando sufrió el golpe fascista. Cuando terminó el gobierno fascista de Vichy, perpetró matanzas en las colonias de su zona de poder, siendo reseñables Indochina y Argelia (dándose la represión contra estos también en París). Entonces también creó los grupos contrarrevolucionarios OAS, asesinos de la “escuela francesa”. Hoy día está metida en África con el ejército defendiendo los intereses de los monopolios franceses, y colabora con Estados como Turquía a la hora de asesinar militantes kurdos. Hasta el año 1944 las mujeres no pudieron votar.

  En Alemania, en la república de Weimar posterior a la I. Guerra inter-imperialista, además de enviar al ejército regular contra los intentos de revoluciones rojas de los espartaquistas (como al resto de las manifestaciones del movimiento obrero), el Estado burgués creó los grupos paramilitares freikorps (que más adelante serian el esqueleto de las SA nazis). Estos se utilizaron para la represión contra los comunistas, estando los socialdemócratas en el gobierno:

  “El hecho de que los detenidos, es decir, gente que el poder del Estado ha tomado bajo su custodia, hayan podido ser asesinados impunemente por oficiales y capitalistas, gobernando el país los socialpatriotas, evidencia que la república democrática en que ha sido posible tal cosa es una dictadura de la burguesía. La gente que expresa su indignación ante el asesinato de Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo, pero no comprende esta verdad, pone de manifiesto o bien sus pocas luces o bien su hipocresía. La libertad en una de las repúblicas mas libres y adelantadas del mundo en la república alemana, es la libertad de asesinar impunemente a los jefes del proletariado detenidos. Y no puede ser de otro modo mientras se mantenga el capitalismo pues el desarrollo de la democracia no embota, sino que agudiza la lucha de clases, que en virtud de todos los resultados e influjos de la guerra y de sus consecuencias ha alcanzado el punto de ebullición.”

  Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado – V.I. Lenin

  Después de que el III. Reich fuera derrotado, en la Alemania bajo el capitalismo imperialista la represión contra el movimiento obrero fue en aumento, lo que empujó a varios jóvenes a crear la RAF, recibiendo estos también duros castigos por parte del Estado burgués. El KPD fue ilegalizado por segunda vez en 1956. Y no puede olvidarse los asesinos fanáticos financiados y armados en la guerra de Yugoslavia, participando luego mediante la OTAN en los bombardeos sobre este país.

  En el caso de la II. República burguesa española, a pesar de que algunos la idealicen hasta el punto de llamarla “República Popular”, mostró mas de una vez su carácter de clase mediante la represión (a pesar de que el capitalismo monopolista no estuviera desarrollado del todo, la hemos colocado aquí teniendo en cuenta la economía internacional). En 1931, en una huelga en Sevilla, impuso el estado de sitio y bombardeó con un cañón la casa donde se reunían los comunistas. En 1932 mando 72 obreros a Guinea por el delito de ser revolucionarios. En 1934, envió el ejército contra los levantamientos revolucionarios de Asturies y Catalunya y mató a 2 mil trabajadores, apresando también a 30 mil.

  En Italia después de la dictadura fascista es reseñable la represión contra las Brigate Rosse (el asesinato de cuatro militantes desarmados de Génova, por ejemplo), llegando a utilizar a ultraderechistas y al Gladio (los servicios secretos de la OTAN). Actualmente, pueden nombrarse a los presos políticos A FAVOR del Partido político-militar, que están en prisión sin haber cometido ningún atentado.

  El Reino Unido, Estado burgués que hasta ahora no ha utilizado la forma de dominación fascista, tiene también una buena lista: ser cabeza del ejército en la represión contra la revuelta de los bóxers en China, la I. Guerra inter-imperialista, el ataque contra la recién nacida Unión Soviética en ayuda de los contrarrevolucionarios blancos, la financiación de los nazis mediante monopolistas y aristócratas ingleses, el Pacto de Múnich, la protección al asesino de comunistas Tito (siendo este un lacayo a su servicio), apoyo al proyecto sionista de Israel y al genocidio palestino (tanto políticamente en la ONU como militarmente y de manera financiera), apoyo al Apartheid. No puede olvidarse la represión salvaje contra los republicanos irlandeses, las torturas, los estados de excepción, el uso de grupos de asesinos orangistas, enviar militares contra civiles, los juicios farsa, los fusilamientos a-legales contra miembros del IRA… Hoy en día toma parte en todos los ataques del bloque imperialista occidental junto a USA, dentro de la OTAN.

  Los Estados Unidos de América, Estado imperialista que tampoco ha tenido que usar la forma de dominación fascista, seguramente la potencia actual mas militarizada, chovinista y reaccionaria. Del uso de “detectives” contra los jefes sindicales a principios de siglo XX, pasó rápidamente a la condena a muerte contra los comunistas en la Guerra Fría. Eso por no nombrar el régimen racista que mantuvo durante largos años, mientras el FBI acababa directamente con las Panteras Negras que luchaban contra él. Después de la II. Guerra inter-imperialista ha llevado a cabo todo tipo de invasiones y matanzas en Corea, Vietnam, Laos, Granada, Beirut, Panamá, Somalia, Yugoslavia, Iraq, Afganistán, Libia… Mientras financiaba y ayudaba mediante la CIA golpes fascistas y movimientos reaccionarios alrededor del mundo (los lamaístas del Tíbet, Taiwán, los militares golpistas de Chile, la contra de Nicaragua, los paracos de Colombia, el Estado policial de Corea del sur, Fujimori en Perú, Mobutu en el Congo después de asesinar a Lumumba…), usando a asesinos contrarrevolucionarios en el campo socialista (Playa Girón, Hungría, el armamento de los islamo-fascistas en Afganistán…) y expandiendo por todo el mundo el asesinato político (y el de civiles sobretodo). Es el único Estado que ha utilizado la bomba atómica en una guerra, contra civiles además, matando a 250 mil. Es el país con mas densidad de ciudadanos encarcelados, siendo legal la pena de muerte en muchos Estados. Eso sin tener en cuenta la cárcel política de Guantánamo, teniendo otras muchas como ésta esparcidas por todo el mundo. Es el Estado burgués que más dinero gasta en la “innovación” de aparatos “anti-disturbios” para la represión interior.

  A pesar de que la cruda represión ejercida por las dictaduras fascista sea conmovedora (siendo reseñable la matanza de más de 20 millones de ciudadanos soviéticos), no hay que tener miedo para decir que en total la burguesía ha cometido más genocidios en la forma de dominación democrática que en la fascista.
   

  Otro punto que hay que analizar, lo conforman quienes pregonan la imposibilidad de “volver” de la forma de dominación fascista a la democrática. Por un lado, porque identifican de manera errónea los cambios que el Estado burgués sufre en la fase imperialista con el fascismo (el capitalismo monopolista de Estado, el aumento de la burocracia y la militarización…), y por otro, porque en esos casos el que el poder y composición de la oligarquía no cambie en nada por lo visto lo anula (indicador de que verdaderamente no entienden la cuestión de las formas de dominación de la dictadura burguesa). Analicemos algunos procesos de dictadura fascista a democracia-burguesa llevados a cabo por oligarquía misma:

  Portugal: en la década del 30 se impuso la forma de dominación fascista. En 1974 después del golpe dado por los militares revolucionarios sobrevino una avalancha de movimiento de masas, nacionalizaciones, ocupaciones de tierras… en las cuales el PCP tuvo mucho que decir. Entonces EEUU (mediante la CIA) y la República Federal Alemana prestaron ayuda al Estado burgués para aplastar a los comunistas, devolver las propiedades a los patrones, deshacer las asambleas obreras… garantizando los intereses de la burguesía imperialista occidental. La Constitución de 1976 impuso la democracia-burguesa de la mano de la socialdemocracia, para alegría de los monopolistas.

  Grecia: en la lucha contra el fascismo (Metaxas, III. Reich, los monárquicos con ayuda de EEUU y el Reino Unido) se creó el Ejército Popular de Liberación Nacional, dirigido por el KKE. Restaurada la monarquía miles de antifascistas fueron asesinados (con campos de concentración y todo), uniéndose a la OTAN. En 1967 debido a las disputas internas de la oligarquía algunos Coroneles se instalaron en el poder después de la abdicación del Rey. En 1974 el Estado burgués pasó a la democracia-burguesa con el establecimiento de la III. República, y los Coroneles fueron juzgados, dando continuidad al mandato de la oligarquía y la burguesía imperialista.

  Chile: después de que el socialdemócrata Allende empezase las nacionalizaciones contra los monopolios yanquis, en 1973 estos mediante militares del propio Estado burgués dieron un golpe fascista y llevaron adelante una masacre atroz matando a 7 mil miembros de lo más progresista del pueblo trabajador, de las formas más crueles, también en el ámbito de la tortura. En 1990, el jefe de los fascistas mismo, el militar Pinochet, le dio el “bastón de mando” al primer presidente elegido “democráticamente”. Pinochet nunca sería condenado, y solo pasados muchos años se hizo el juicio contra algunos golpistas ancianos. Los intereses de la burguesía imperialista yanqui quedaron totalmente afianzados, y en la casta política podemos ver a muchos elementos que anduvieron en el régimen fascista, sin ningún tipo de problema.

  En Argentina sucedió algo parecido, y la transición de 1983 fue llevada adelante por los mismos militares del régimen fascista, por supuesto sin tocar para nada la situación de la oligarquía. En 1989 fue elegido el primer presidente que no era miembro del partido fascista. Los militares tampoco serían tocados hasta pasados muchos años, recibiendo condenas ridículas que debido a su edad no cumplirían, por descontado.

  El caso de Sudáfrica es tremendo. Allí, terminó el régimen de apartheid de la oligarquía protegida por el bloque imperialista occidental (mayormente EEUU y el Reino Unido, los anglosajones vaya), en el cual solo se admitían en el bloque dominante burgués a los de raza blanca. Aquí no se dio ningún tipo de juicio y mucho menos se tocaron las propiedades o privilegios de la oligarquía. Lo único que cambió fue que en el bloque dominante serían aceptados los de raza negra, siempre después de haber conseguido ser de las capas opresoras. A consecuencia de esto la gestión del Estado burgués se conseguía valiéndose de la alienación de las masas trabajadoras (siendo la mayoría negra), lo que puso en el poder al ANC que llevó a cabo la “transición”. Es reseñable, que después de las matanzas perpetradas por la policía “multirracial” en las huelgas de los obreros de las minas de oro, el Gobierno haya PROHIBIDO las huelgas en este sector, dejando claro una vez más que el estado burgués de la época imperialista es un instrumento de mando del Capital monopolista.

  En el caso de Indonesia, donde después de la elecciones ganadas por los comunistas en coalición con los socialdemócratas la burguesía imperialista dio un golpe fascista y asesinó a 1 millón de comunistas, imponiéndose el dictador Suharno. En el año 1999 el vicepresidente del propio régimen fascista llevó a cabo el proceso de transición, y actualmente la ONU lo tiene como país democrático, con todas las garantías.

  Analicemos el caso de España al pasar del intento de dictadura fascista de Primo de Rivera a la II. República burguesa. Salta a la vista que no hubo “depuración” de cargos en el ejército, pues estos fueron quienes dieron el sangriento golpe fascista con Franco. ¿Y la oligarquía?¿Fueron expropiados las familias March, Alba, Ybarra, Luca de Tena?¿No, verdad? Vaya…

  Es sabido que después de que EEUU derrotara al III. Reich, manteniendo la mitad de Europa bajo el capitalismo y convirtiéndose en gendarme del bloque imperialista occidental, todos los planes de este pasaron a sus manos. Para esto llevaron a cabo la operación “paperclip”, para poner bajo su mando a las estructuras de los nazis. A pesar de que algunos elementos de la oligarquía de EEUU financiaron y ayudaron directamente al III. Reich, y se valieron también de mano de obra esclava de los campos de concentración (Ford, IBM, Chase Bank, Kodak, Nestlé, General Electric…), no hace falta decir que después de la guerra no tuvieron ningún problema para continuar en el poder económico y por tanto político, como parte de la oligarquía imperialista. Veamos que ocurrió con las oligarquías de los países que “liberaron”:

  Francia: formó el gobierno de Vichy que era lacayo del III. Reich después de aceptar la invasión de los nazis. Después de la guerra la composición de la oligarquía no cambió en nada (si acaso algunos colaboracionistas fueron juzgados, pero también muchos otros fueron puestos a ordenes de la nueva administración, Mitterrand por ejemplo, que fue presidente de la república). Es reseñable el caso de los dueños de L’Oreal, que no solo ayudaban económicamente al régimen sino también políticamente y militarmente.

  En Italia, en palabras del presidente del banco de Roma, los americanos no odiaban a Mussolini, sino que lo admiraban, y no se irían antes de acabar con el peligro de los rojos. Y así no se fueron hasta que los partisanos fueron desarmados (para volver más adelante de mano de la OTAN). Aquí también la oligarquía financiera se mantuvo tal cual.

  Alemania: a pesar de que en los juicios de Núremberg los jefes de los fascistas fueran castigados, muchas de las estructuras de estos se mantuvieron tal cual para trabajar a favor de los yanquis (los servicios secretos por ejemplo), y la mayoría de los cuadros del Reich continuaron en las nuevas estructuras del renovado Estado burgués. A pesar de que el Capital monopolista alemán resbalase en la jerarquía imperialista y tuviera que ponerse bajo el mandato del yanqui, sus dueños continuaron en el poder sin ningún problema: Krupp, Siemens, Thyssen, Hugo Boss, Volkswagen, Allianz, Bayer (zyklonB), BMW… Es más, los capitalistas expropiados en la Alemania Oriental, dueños y proveedores de maquinaria militar y financiera de los nazis, mantuvieron sus riquezas en el occidente bajo mando de EEUU, o les ayudaron a recuperarlas (Flick por ejemplo).

  Por consiguiente, vemos claramente que la composición de la oligarquía no cambia al pasar de una forma de dominación a otra (ni siquiera con una guerra entremedia), pues las dos son expresiones de la misma dictadura burguesa.
   

  Pero cuando más se nota este punto de vista burgués sobre la democracia, que lleva consigo la idealización de la democracia-burguesa, es cuando utilizan la existencia de presos políticos para llamar fascista al Estado español (“¿cómo puede haber presos políticos en una Estado democrático?” preguntan). Una vez más, subrayamos que hay que tener claro que la dictadura burguesa es la estructura política y militar del para garantizar la dominación de clase del Capital y oprimir al proletariado, la cual se materializa en el Estado burgués. Por consiguiente SIEMPRE habrá presos políticos, mientras dure la lucha de clases por lo menos.

  Pongamos un ejemplo significativo. En la década de 1970, en mitad de la Guerra Fría, el Reino Unido, Estado burgués que no ha utilizado hasta ahora la forma de dominación fascista, decidió retirar el “status especial” que concedía a los presos políticos (pues a la hora de denunciar el “autoritarismo” o toque de “dictadura” de otros Estados a raíz de la existencia de presos políticos, quedaba feo reconocer oficialmente que ellos también los tenían). Con intención de recuperarlo, los presos republicanos irlandeses iniciaron una huelga de hambre, en la cual morirían 10 de ellos (Bobby Sands entre ellos).
   

  Otro punto a analizar es el del antifascismo. En opinión de estos, la razón de que haya antifascistas es que el Estado burgués esté estructurado en la forma de dominación fascista. Para dejar al descubierto este sinsentido, hay que recordar que en la forma de dominación democrática la burguesía imperialista también mantiene en la reserva al movimiento de masas reaccionario que utilizará en caso de ser necesario, y que es tarea del proletariado consciente luchar contra este, pues son conductores de la ideología para fortalecer la dictadura del Capital monopolista y fastidiar el Socialismo. Además, en el campo burgués también hay algunas capas que se suman al antifascismo. Pero lo más risible es que siendo el Estado fascista, y si las cosas están “feas”, prevean que darán otro golpe fascista usando estos movimientos. ¿Fascismo 2.0? Esa no es una conclusión sacada de un análisis basado en el materialismo dialéctico, de ninguna manera.

  Por otro lado, valorando de manera errónea los cambios que sufre el Estado burgués en la fase imperialista, toman como característica de la forma de dominación fascista las estructuras creadas para tomar la delantera a los movimientos revolucionarios y para cortarlos antes de que se extiendan. Esta es la misma situación que rige en todos los países del bloque imperialista occidental dirigido por EEUU, que se conoce como “contrarrevolución preventiva” y que han establecido en todos los sitos de su zona de poder después de la II. Guerra Mundial (analizar los protocolos de “seguridad” de la Unión Europea). En sí el objetivo de esto es no tener que usar la forma de dominación fascista, donde la situación interna entre las capas burguesas se lleva al límite y puede traer consecuencias perjudiciales no previstas para el Capital (tanto de parte de la burguesía “antifascista” y sobretodo como por parte del proletariado organizado). A pesar de todo darán el golpe si les es necesario.
   

  Volvamos al tópico (o idea burguesa) de que en la “democracia” la acción política de todas las clases sociales está permitida y los derechos son respetados, olvidando que esto se limita al bloque dominante de la burguesía, y sobre todo, en la fase imperialista dentro de los márgenes fijados por el Capital monopolista. Veamos algunos ejemplos que se han dado hace poco:

  Crimea: en medio de un golpe fascista y una contienda inter-imperialista, el pueblo crimeano decidió mediante referéndum pasar a ser parte de la Federación Rusa. ¿Cual fue la respuesta de los presidentes del los Estados miembros de la Unión Europea ante esto? Porque según parece una de las “razones” para que el Estado español sea fascista es que no respeta el derecho de autodeterminación, una completa locura comparada con la honradez de los “demócratas” europeos, sobretodo la de los jefes del Reino Unido frente a Escocia. Pues lo que estos han hecho ha sido declarar el referéndum ilegal y no reconocer la nueva situación, junto a las amenazas sibilinas de los mandatarios de la OTAN y del propio Cameron, a pesar de que en el referéndum el sí fuera mayor que el 90%. ¿Por qué? Porque va en contra de sus intereses, nada más.

  Relacionado con esto, es necesario analizar lo ocurrido en Ucrania. El bloque imperialista occidental, mediante la Unión Europea, no habiendo conseguido imponer relaciones neocolonialistas con este Estado burgués (por la negativa del Gobierno electo sobre la alienación del pueblo trabajador), ha dado un golpe de Estado para establecer su mando. Para esto, como fuerzas de choque y perros de presa ha utilizado a grupos neonazis y ultraderechistas entrenados y armados por la CIA y la OTAN (y también a mercenarios: Blackwater, ex-militares israelíes…), quienes están llevando adelante directamente la voluntad de la burguesía yanqui-sionista y la oligarquía financiera (FMI, BCE…). A pesar de todo, y de manera no común, la crisis política que ha traído que el Estado burgués se estructure mediante la forma de dominación fascista, no ha venido por la lucha consciente por la toma del poder llevada a cabo por el proletariado, sino por desavenencias entre grupos del propio bloque dominante, que se sitúan en la disputa entre bloques imperialistas. Lo cual evidencia el grado de decadencia al que ha llegado el imperialismo.

  “(…)El desarrollo del fascismo y la propia dictadura fascista revisten en los distintos países formas diferentes, según las condiciones históricas, sociales y económicas, las particularidades nacionales y la posición internacional de cada país. En unos países, principalmente allí, donde el fascismo no cuenta con una amplia base de masas y donde la lucha entre los distintos grupos en el campo de la propia burguesía fascista es bastante dura, el fascismo no se decide inmediatamente a acabar con el parlamento y permite a los demás partidos burgueses, así como a la socialdemocracia, cierta legalidad. En otros países, donde la burguesía dominante teme el próximo estallido de la revolución, el fascismo establece el monopolio político ilimitado, bien de golpe y porrazo, bien intensificando cada vez más el terror y el ajuste de cuentas con todos los partidos y agrupaciones rivales, lo cual no excluye que el fascismo, en el momento en que se agudezca de un modo especial su situación, intente extender su base para combinar -sin alterar su carácter de clase- la dictadura terrorista abierta con una burda falsificación del parlamentarismo.(…) ”

  La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo – G. Dimitrov

  Esto es lo ocurrido en elecciones farsa de Ucrania, en las cuales los demás partidos (fuera de la Junta golpista) han quedado fuera de la ley (el Partido de las Regiones que estaba en el Gobierno) o se les ha impedido hacer campaña (el revisionista KPU) mediante la fuerza (mientras los miembros de Borotba u otras organizaciones revolucionarias eran asesinados), ha habido incontables irregularidades y solo se podía elegir entre los diferentes jefes que han apoyado el golpe fascista. Además, después de las elecciones sigue gobernando la misma Junta golpista, imponiendo la dictadura burguesa favorable al imperialismo occidental mediante el terror. Esto es especialmente duro en el Este de Ucrania, donde se han creado las antifascistas Repúblicas Populares (a pesar de ser burguesas, tienen reivindicaciones de nacionalizar propiedades de los oligarcas y han nacido de un movimiento verdaderamente popular) de Donetsk y Lugansk mediante referéndum (con un sí mayor al 90%). Desde el primer momento han soportado los ataques del Ejército golpista y los neonazis (como Guardia Nacional) armados por EEUU, aumentando día a día las masacres (la quema de decenas de antifascistas vivos en la Casa de los Sindicatos, los bombardeos aéreos contra civiles…)

  En Venezuela también ocurre algo parecido. Aquí, los representantes de la burguesía no-monopolista que quiere acabar con la opresión de la burguesía imperialista yanqui y llevar a cabo el desarrollo capitalista de la mano del otro bloque imperialista que se va conformando, han conseguido el Gobierno de la mano de la mayoría del alienado pueblo trabajador en el juego democrático-burgués, e intenta llevar adelante una política favorable a esto. Pero la oligarquía venezolana, que tiene estrechas relaciones con el Capital monopolista yanqui, no acepta esto y lleva a cabo sus planes para derrocar al Gobierno e imponer su voluntad mediante la fuerza y el terror, desde los disturbios callejeros hasta el “putsch” militar, todo con ayuda del Pentágono, por supuesto.
   

  Después de haber visto todo esto, analicemos que fue la Transición española:

  En los tiempos de la transición, en el año 1978, el Estado que la ONU tenía como fascista, después de cumplir los parámetros que fijaba la burguesía imperialista occidental para ser “democrático”, fue aceptado como tal. Por un lado, junto con la Constitución creada por los franquistas (aceptada mediante referéndum) se impuso el Rey y la monarquía elegida por el dictador fascista, los cargos del Ejército continuaron en sus puestos, el tribunal TOP para la represión política se convertía en la Audiencia Nacional, el cuerpo asesino de la Guardia Civil y todo el sistema de tortura (pasando a ser ilegal) se mantuvieron tal cual, la Falange continuó siendo legal (a pesar de que la mayoría de los franquistas se juntaran en torno a AP), la Iglesia Católica mantuvo todas sus propiedades y la Amnistía que en teoría era para los presos políticos revolucionarios sirvió para que los franquistas no fueran juzgados. Una mención especial los más de 80 mil cuerpos de los asesinados por los fascistas después de la guerra que todavía continúan en fosas comunes. Mas adelante algunas como “ley antiterrorista” y la “ley de partidos” se sumarían a este andamio de terror y represión.

  ¿Qué fue lo que cambió entonces?

  La forma de dominación, de la política del Capital monopolista mediante la fuerza y de una superestructura totalmente reaccionaria, a la política del bloque dominante compuesto por todas las capas burguesas, lo que produjo cambios significativos en la composición del Estado burgués y la superestructura (a pesar de que la fuerza económica, y por lo tanto en gran medida política, principal fuera la misma oligarquía, como en todas las dictaduras burguesas de fase imperialista).

  Para esto se hizo el Capital monopolista español con las siglas históricas del PSOE, pues la legitimidad que estos tenían entre el proletariado español traería que una parte considerable del pueblo trabajador apoyara el bloque democrático-burgués renovado. Por eso, en el Congreso de Suresnes que se dio en París en 1974, con ayuda de la documentación falsa suministrada por el SECED (los servicios secretos diseñados por Carrero Blanco), el falangista Felipe González se hizo con las riendas del partido. A las órdenes de la CIA más adelante creó los GAL y otros grupos de la muerte y mantuvo al Estado burgués en la OTAN, siendo muy importante la ayuda brindada por la socialdemocracia alemana.

  En el franquismo las capas de la burguesía no-monopolista no podían gestionar el poder político, y mucho menos las nacionales llevar a cabo su proyecto, pues el bloque dominante que componía el Estado burgués solo contenía al Capital monopolista (o siendo de lacayos que siendo de otras clases llevaban adelante su política). Por supuesto todas las capas de la burguesía siguen siendo económicamente opresoras, pero no políticamente. Por eso se daba el fenómeno de los burgueses antifascistas, pues al estar apartados del poder político también padecían la represión, ya que la línea indiscutible elegida por el Capital monopolista chocaba con sus intereses y cosmovisión. Por ejemplo, EGI las juventudes del PNV, fue la organización que más militantes dio a ETA en la década de los 60.

  Después de que la oligarquía llevara a cabo su reforma para cambiar la forma de dominación, el resto de capas de la burguesía no-monopolista entraron en el bloque dominante que formaba la democracia-burguesa. Así pasó a poder tomar parte en la gestión del Estado burgués para hacer política a favor de su facción e intentar obtener provecho de las estructuras del Capital monopolista, teniendo la opción de conseguir mejoras en la jerarquía imperialista occidental, incluso la creación de un cuerpo policial de cipayos creado para ellos. Con el Pacto de Ajuria Enea se cerró la alianza que dura hasta hoy.

  En el caso de la burguesía catalanista, ésta también entró a la gestión del Estado burgués, incluso algunos sectores de ésta utilizaron esas instituciones para desarrollar su propio proyecto, la independencia en este caso. Esto, claro está, será permitida hasta que sea peligroso para los intereses del Capital monopolista que de cuerpo al Estado burgués de la época imperialista, a pesar de que en la medida en que sea nocivo para ellos (y para otras capas burguesas) se de una constante lucha político-ideológica dentro del bloque dominante democrático-burgués, en aras de conseguir el apoyo del pueblo trabajador que permitirá llevar a cabo su política (o mantener el status quo). Es reseñable también que al ser la mayoría de la burguesía monopolista catalana españolista (o española directamente), la burguesía independentista ande buscando el apoyo de la burguesía imperialista yanqui-sionista (la clase hegemónica del bloque imperialista occidental) para llevar adelante su propio Estado, sabedora de que en la actual situación geopolítica es imposible construir un Estado burgués sin amparo del Capital monopolista.

  Por nombrar otro caso, puede hacerse con la plataforma BNG de la pequeña-burguesía y algunos elementos de la burguesía-media gallega.

  Por otro lado, todo tipo de oportunistas, reformistas y revisionistas podían hacer política (siempre después de acatar la reforma franquista) permitiendo que la aristocracia obrera pudiera jugar como parte del bloque dominante, causando todo esto cambios significativos en la superestructura ideológica. Recordad al PCE (que ahora está dentro de IU), y tantos y tantos chiringuitos que han aparecido desde entonces.

  En el caso de la izquierda abertzale se dividió en dos tendencias:

  En el caso del bloque político-militar, habiéndose hecho dueños de los órganos de decisión los reformistas, siguiendo la lógica burguesa de la “democracia” se integró en el bloque dominante y en las instituciones del Estado burgués. Está claro que la falta de marxistas-leninistas como Pertur incidió en esto. Pero vamos, ¿acaso tendría un partido de origen obrero y abertzale la posibilidad de integrarse en el sistema estando vigente la forma de dominación fascista? Salta a la vista que esto se dio en los parámetros de la democracia-burguesa, lo cual era beneficioso para la oligarquía, sin duda alguna.

  Las organizaciones dirigidas por ETA(m) adoptaron una actitud muy diferente. Utilizaron las posibilidades que la nueva legalidad ofrecía para luchar contra el Estado burgués. Por ejemplo HB fue alegal durante años, presentando listas blancas a las elecciones, mientras los partidos pertenecientes al bloque dominante le pedían que entrara en la legalidad. Esto trajo de parte del Estado burgués (y el bloque dominante renovado que hacía uno con él) el “plan ZEN” (ocupación militar-policial, guerra psicológica mediante los medios de propaganda, el aumento de los lacayos a sueldo de la burguesía…) y el aumento y endurecimiento de las leyes represivas. Se buscaba el aplastamiento de los sectores más progresistas del pueblo trabajador vasco, de la izquierda abertzale, para que el proletariado no llevara adelante su lucha. Cuando el estado burgués se dio cuenta de que no los integraría en el bloque dominante cambió de táctica, y promulgó la “ley de Partidos” para llevar a cabo las ilegalizaciones (las cuales también sufrió otro movimiento). (Y por lo visto les ha salido bien).

  A pesar de que a consecuencia de la lucha de clases el MLNV se alejara de la liberación de la clase obrera, es palpable que el “estado de excepción permanente” sigue tal cual. Es reseñable que el Estado francés haya ido de la mano del Estado español en toda esta represión legal.

  Como conclusión podemos decir que, a pesar de que al darse el cambio de forma de dominación en el Estado burgués español se mantuvieron bastantes estructuras del régimen franquista, esto fue porque la dictadura burguesa las necesita, y que fue la democracia de fase superior (o imperialista) lo que consiguieron imponer, totalmente integrada en las estructuras del bloque imperialista occidental. Su modelo es la monarquía parlamentaria, siendo el Rey refrendado por el parlamento (y no mediante referéndum) como en el resto de las occidentales.
   

   
  Al fin y al cabo, los marxistas-leninistas, materialistas dialécticos, socialistas científicos, no debemos contraponer la “democracia” (en abstracto) al fascismo, sino, estableciendo los cambios tácticos necesarios en cada forma de dominación, la Dictadura del Proletariado (democracia para el proletariado, dictadura para los explotadores) a la dictadura burguesa, teniendo claro el objetivo estratégico de la destrucción del Estado burgués y la construcción del Socialismo.
   
  ¡Guerra a la falsa paz!
  ¡Revolución o muerte!

  AURRERA LANGILERIA

 2. “teniendo claro el objetivo estratégico de la destrucción del Estado burgués y la construcción del Socialismo”, es decir, abogais por la destrucción del Estado burgués español (u francés en su caso), defendiendo y aplicando una estrategia estatalista como meta al socialismo.

  • Ez, bai zera.

   Guk Iraultza Sozialista Askapen Nazionalaren eskutik antolatzearen alde egiten dugu, espainiar eta frantziar Estatu burgesen egiturak Euskal Herrian suntsituz.

   Nazioarteko proletalgoaren interesek setio inperialistaren ahultzerik handiena eskatzen dutela ulertzen dugu, horregatik EB inperialista barneko borroka ahalik eta zabalena babesten dugu. Estatu proletario handiagoekin batzea ere ikusten dugu, betiere honek euskal herri langilearen subiranotasunari eragiten ez dion bitartean.

   —————————————————————–

   No, que va.

   Nosotros apostamos por organizar la Revolución Socialista de la mano de la Liberación Nacional, destruyendo las estructuras de los Estados burgueses español y francés en Euskal Herria.

   Entendemos que los intereses del proletariado internacional exigen el mayor debilitamiento posible del cerco imperialista, por eso abogamos por una lucha lo amplia posible dentro de la imperialista UE. Incluso vemos posible la unión con Estados proletariores mayores siempre y cuando esto no afecte a la soberanía del pueblo trabajador vasco.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: